Obowiązkowy NIP na paragonie

Obowiązkowy NIP na paragonie

obowiązkowy NIP na paragonie

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w przepisach dotyczących wystawiania faktur do paragonów. Zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2020. Na paragonie, na podstawie którego ma zostać wystawiona faktura VAT, musi znajdować się numer NIP nabywcy. Ten obowiązek dotyczy tylko transakcji między firmami i to po stronie kupującego leży przekazanie informacji i to jeszcze przed rozpoczęciem transakcji, że będzie potrzebował fakturę sprzedaży.

W konsekwencji zmian w przepisach, sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której paragon został wystawiony przed 1 stycznia 2020r., wówczas sprzedawcy mogą wystawiać faktury do paragonów, które nie zawierają NIP-u nabywcy.

Za niestosowanie się do przepisów grozi kara, której wysokość będzie wynosić 100% kwoty podatku VAT wykazanego na wystawionej fakturze. Kary będą miały zastosowanie nie tylko w odniesieniu do sprzedawców, ale również nabywców, którzy uwzględnią wystawioną w ten sposób fakturę w ewidencji VAT.

Shopping Cart
  • Twój koszyk jest pusty.